Privacy Policy

 

 

Polderweg2
5496PV Annerveenschekanaal
Tel 0653401354
aanniels@nielstieland.nl
K.v.K. Assen nr. 30147132
Bank SNS NL53 SNSB 0705827755

nielstieland.nl, gevestigd aan Polderweg2 9654PV Annerveenschekanaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegevenn deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.nielstieland.nl Polderweg2 9654PV Annerveenschekanaal 0653401354
Niels Tieland is de Functionaris Gegevensbescherming van nielstieland.nl Hij/zij is te bereiken
via niels@nielstieland.nl Persoonsgegevens die wij verwerken nielstieland.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht vande persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer,
E-mailadres IP-adres. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Locatiegegevens Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevensdie wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens teverzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via aanniels@nielstieland.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken nielstieland.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling, Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverleninguit te kunnen voeren U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Om goederen en diensten bij u af te leveren nielstieland.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvormingnielstieland.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar eenmens (bijvoorbeeld een medewerker van nielstieland.nl) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren nielstieland.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: zo lang als nodig om u van dienst te
kunnen zijn.