Idee

"Een gedachte die nog niet in vorm, beschrijving, tekening, prototype gepubliceerd is."

Dat idee is nodig want we willen een dienst of product onder de aandacht brengen en duidelijk maken waarom het product goed is
Een goede briefing geeft mij het uitgangspunt om een idee te vormen.
Is het idee er dan volgt de ontwerpfase.

Ga naar de pagina ideeën

Creatie

"schepping, werk, m.n. kunstwerk, illustratie"


Met het idee aan de gang.
De gedachte wordt zichtbaar.
Een herkenbaar vertrouwd aanvoelend nieuw
beeld.
Ga naar de pagina creatie

Publiceren

"Het uitbrengen van gedrukte, opgenomen of anderszins gereproduceerde verslagen van kennis in welk medium dan ook, voor publieke verkoop of verspreiding."
 

Het gecreëerde beeld uitwerken zodat het voor de gekozen kanalen technisch geschikt is.
Ga naar de pagina over mij